Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajůOsobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní outdoorové zboží prostřednictví našeho eshopu www.6c.cz Při zpracování Vašich údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.


  • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost R-SPORT s.r.o. se sídlem v Hřbitovní 436/55, Nový Jičín, IČ: 268 23 331, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 27702. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: obchod@6c.cz .


  • Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, zakoupené zboží.


  • Vaše údaje zpracováváme (i) z důvodu plnění smlouvy tj. k realizaci objednávky, k provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi, jakož i ke zkvalitňování našich služeb, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našeho zboží, a to i v rámci zasílání obchodních sdělení.


  • Nezpracováváme žádné Vaše citlivé údaje.


  • Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našeho zboží.


  • Kromě našich zaměstnanců mají k Vašim osobním údajům přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, účetní a jiné poradce, a doručovací společnosti.


  • Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 5 let od ukončení posledního smluvního vztahu.


  • Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

R-SPORT s. r. o.